Wat is moderne vrijmetselarij?

musee-de-la-franc-maconnerie

Vrijmetselarij is van alle tijden!

De vrijmetselarij baseert zich op de volgende principes:

* het verdedigen van de gewetensvrijheid, de vrijheid van denken en de vrije meningsuiting
* het streven naar een harmonieuze betrekking onder alle mensen door te trachten tegengestelde individuen met elkaar te verzoenen.

Vrijmetselarij is niet in strijd met religie. De vrijmetselarij wijst alleen het dogma af. Het dogma van te moeten geloven en te moeten aannemen. De vrijmetselarij verdedigt geen ideologie, ronselt niet en bekeert niet. De vrijmetselarij is niet bereid om alle meningen tot één standpunt te herleiden. De vrijmetselarij kent geen leer of wetten die afkomstig zijn uit enige religie. De vrijmetselarij is geen afdeling van het Humanistisch Verbond en vrijmetselarij is geen zelfhulp-organisatie. De vrijmetselarij gelooft in de vrijheid van de mens. Want alleen mensen die echt vrij zijn (in hun denken), zijn in staat om te onderzoeken, te ontdekken en. . . te veranderen.

<

Image-Mosaique-UniversFrancMaconnerie

<

Is vrijmetselarij dan een utopie?

Het woord utopie is synoniem voor verandering, beweging, verheffing, het bewerkstelligen van vooruitgang. Als vrijmetselaren dromen we ook van een meer harmonieuze en rechtvaardigere samenleving en we werken aan de verbetering van mens en maatschappij. Meer en meer lijkt dit een droom, daar vandaag, mede als gevolg van de grote veranderingen die op dit moment in de wereld plaatsvinden. De meerderheid van de mensheid is bezig met overleven en dat leidt tot individualisme en eigenbelang. En dit leidt weer tot een gefragmenteerde samenleving die langzaam maar zeker ontwricht raakt. Waar solidariteit, gemeenschappelijke waarden en rechtvaardigheid het raam uit vliegen. Een utopist hoeft geen dromer te zijn. Het kan iemand zijn die kritisch tegenover de realiteit van de samenleving staat en hoopt op verbetering. De meeste vrijmetselaren hebben zo’n houding. De utopie die wij hebben ontworpen is geen gedroomde werkelijkheid. De utopie van de vrijmetselarij is de hoop op een betere toekomst. Tegenover de filosofie van de wanhoop, de erfzonde, de angst en de opoffering van de religie, plaatst de vrijmetselarij de filosofie van de hoop, de continuïteit, de rechtvaardigheid en de menselijkheid, het vertrouwen in het collectieve geweten van de mensen. De utopie is een deel van de zoektocht naar het menselijke geluk, naar een aards geluk. De vrijmetselarij is een Koninklijke kunst: een kunst om met zichzelf en de ander te leven.

 

PHO0b17ad02-959f-11e3-95cf-c158a1d7ae85-805x453

Vrijmetselarij verbindt ons met onze voorouders en zal ons verbinden met onze kinderen, met verleden en toekomst, en is dus van alle tijden.