Onze waarden

VRIJHEID, GELIJKHEID, BROEDERSCHAP

Het streven naar vooruitgang is altijd een belangrijke drijfveer geweest van vrijmetselaars. Dit is in de 21ste eeuw niet veranderd. Loge Zenith tracht haar leden te ondersteunen in hun overdenkingen en in hun acties vanuit het principe dat traditioneel bij de vrijmetselarij hoort. Wij zijn de erfgenamen van mannen en vrouwen die, allemaal op hun eigen manier, hebben bijgedragen aan het verbeteren van de mensheid.

 social-media-poppetjes

ONZE WAARDEN

De waarden die loge Zenith hoog in het vaandel heeft staan:

  • Democratie. Wij leven in een democratie die als staatsvorm heeft de constitutionele monarchie. De Nederlandse vrijmetselarij is hier op historische wijze mee verbonden en wij onderschrijven deze staatsvorm nog altijd.

 

  • Absolute gewetensvrijheid. Wij onderschrijven het recht op het vrije denken en de vrije meningsuiting. Het recht om te spreken of. . .te zwijgen!

 

  • Seculariteit.  Wij hechten groot belang aan het secularisme. Met respect voor de overtuiging van een ieder zijn we van mening dat elke religieuze inmenging in staatszaken vermeden dient te worden. Ieder metafysisch concept is een persoonlijke zaak en is niet van belang voor een vrijmetselaarsloge.

 

  • De Rechten van de mens.  De leden van loge Zenith vinden dit zo’n waardevol uitgangspunt voor de solidariteit in de wereld, de menselijke waardigheid en de toekomst van de menselijkheid, dat het boek van de verklaring van de rechten van de mens in de loge te vinden is.