De orde

Loge Zenith is onderdeel van de Verenigde Vrijmetselaars Loges Nederland. Deze orde is nog maar net gesticht en is een product van het voortschrijdend inzicht van een aantal vrijmetselaars die jaren lid zijn geweest van een gemengde orde voor vrijmetslaars.

Waarom dan een nieuwe orde in Nederland? Omdat wij menen dat de vrijmetselarij zich moet aanpassen aan de samenleving. Dit is eigenlijk altijd zo geweest sinds 1717 en er is eigenlijk geen enkele reden waarom we nu, in 2017, halsstarrig zouden moeten vasthouden aan (alleen) traditie.

De VVLN is een vrijmetselaarsorde die toegankelijk is voor mannenloges, vrouwenloges en gemengde loges. De loges zijn soeverein, dat wil zeggen dat ze vrij zijn in hun rituaalkeuze, regalia en gebruiken. Het verbindend principe is de bouwsymboliek en de broederschap. 

 

vvln-logo-tbv-website-960x3