De loge

De naam

Loge Zenith is een nieuwe loge die is voortgekomen uit een loge die lid is van de Nederlandse Grootloge der Gemengde Vrijmetselarij.

Tezamen met nog twee andere loges in Amsterdam maakt Zenith deel uit van een groter verband dat moderne vrijmetselarij voorstaat en toegankelijk is voor mannenloges, vrouwenloges en gemengde loges. 

De loge werkt in de moderne ritus die tracht uiterst seculier te zijn. Dat geldt natuurlijk niet voor de leden. Deze strikte seculariteit van een loge waarmee bedoeld wordt dat ieder metafysisch concept een persoonlijke zaak is, is het voornaamste kenmerk van de moderne vrijmetselarij. Het werken in deze loge houdt in dat men traditie en vooruitstrevend denken kan doen samensmelten en dat men wil deelnemen aan de geestelijke vooruitgang van de wereld. Loge Zenith is van mening dat het individuele zoeken naar waarheid en het streven naar geestelijke ontwikkeling door niets mag worden gehinderd. De loge is een plaats waar dit zonder enige beperking moet kunnen plaatsvinden.

groep-mensen1-500x312

 

De leden

De loge Zenith bestaat uit mensen van diverse leeftijden en met verschillende maatschappelijke achtergronden. Moderne mensen met hart voor een ander, zowel gericht op de rituelen als op maatschappelijke onderwerpen. Een loge is een gemeenschap van vrije en eerlijke mensen. Mensen die geloven in vooruitgang. De hele vrijmetselarij is gebaseerd op de vooruitgangsgedachte en wij geloven in het positieve van de mens. Met positivisme en optimisme smeed je vriendschappen, los je problemen op, bouw je een team. Optimisme en vertrouwen leiden tot de wil om te veranderen. Wie, vrij en oprecht, open staat voor veranderen, voor de ideeën van anderen, voor het beetje bij beetje werken aan een betere wereld, is potentieel vrijmetselaar.

 

De vereniging

De loge is een vereniging in de zin van de wet en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Den Haag. De leden betalen een jaarlijkse contributie en een inschrijfgeld. De statuten zijn gedeponeerd. De loge verspreidt echter geen ledenlijsten en persoonlijke gegevens van haar leden buiten de loge. Het staat een ieder vrij zich als vrijmetselaar bekend te maken, de discretie verlangt echter van hem of haar dat hij of zij dit niet doet ten aanzien van zijn of haar medeleden. De loge wenst zich in de samenleving niet te mengen in politieke of religieuze geschillen. Zij behoudt zich wel het recht voor om naar eigen inzicht haar standpunten over morele problemen eventueel kenbaar te maken.