Broederschap

Broederschap

 

Waarom een broederschap? Waar verwijst dit naar? Naar familie. En wat bindt een familie anders dan een vriendenkring? De bloedband. Een bloedband is zo krachtig, de leden zijn als het ware genetisch aan elkaar verbonden en dat is een band, die eenvoudigweg niet verbroken kan worden. Er zijn ook andere broederschappen denkbaar: denk aan de notariële broederschap. Vrijmetselaars zijn gebonden door meer dan een paar voornemens en beloften: zij zijn gebonden door een eed die vroeger, en de rituelen verwijzen daar nog naar, door bloed werd bekrachtigd.

En die broederschap wordt gedefinieerd. Je steunt elkaar op het maçonnieke pad, je beloopt als het ware dezelfde weg. Je hebt een band met elkaar die is gestoeld op een zelfde ervaring, het geheim van de vrijmetselarij is niet uit te leggen, tenzij je het deelt met elkaar.   th09NPAU24 - kopieVrijmetselaars delen dus een houding ten opzichte van elkaar, een gemeenschappelijke weg die stoelt op een gemeenschappelijke ervaring. Dit betekent niet dat vrijmetselaars in het dagelijks leven elkaar financieel steunen, op dezelfde politieke partij stemmen, elkaar baantjes toespelen of sektarische neigingen hebben. Hoewel vrijmetselaars zoeken naar wat hen verbindt en vermijden wat hen scheidt, is het de bedoeling dat iedereen zijn eigen mening heeft en ontwikkelt. Die meningen worden in een loge uitgewisseld maar de loge wordt nooit tot een strijdtoneel of een podium waar iemand tracht anderen te overtuigen van zijn gelijk.

rondetafel web