WAT IS DE RONDE TAFEL

banner-ronde-tafe-definitie

Als iemand belangstelling heeft voor loge Zenith dan wordt hij allereerst uitgenodigd om lid te worden van de Ronde Tafel. De Ronde Tafel kan het beste vergeleken worden met een kweekvijver, een plaats waar iemand kennis maakt met een aantal vrijmetselaren en met de methode van dialoog die de loge hanteert.

De Ronde Tafel is een soort “sub vereniging” van de loge waar een aantal leden van de loge de belangstellenden voorlichten over de vrijmetselarij in het algemeen en de loge in het bijzonder. Ook kunnen gastsprekers worden uitgenodigd. Iemand kan gedurende het jaar op elk willekeurig moment “opstappen”. Voorwaarde is dat iemand officieel aanvraag heeft gedaan en dat er een ori├źnterend gesprek heeft plaatsgevonden met de belangstellende en leden van de loge. Er wordt geen contributie gevraagd maar wel een eenmalig inschrijfgeld. Op dit moment werken de loges Zenith en De Korenaer Amsterdam samen in de Ronde Tafel. Dit betekent dat de bijeenkomsten zowel in Den Haag als in Amsterdam kunnen worden gehouden.

Het lidmaatschap van de Ronde Tafel is begrensd. Immers, het doel is: inwijding in de vrijmetselarij. Meestal gebeurt dit na 4 of 5 bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten worden verdeeld over het werkjaar: de periode van september tot en met juni. Er zijn dus maar twee manieren om de Ronde Tafel te verlaten: door inwijding of door vertrek.