Vrijmetselarij: voor wie?

Voor wie is Vrijmetselarij bestemd?

Vrijmetselarij is bestemd voor mensen die gekozen hebben om hun eigen weg te gaan maar die de belevenissen op die weg willen delen met anderen. Die ook het evenwicht zoeken tussen die persoonlijke ontwikkelingsweg enerzijds en maatschappelijke betrokkenheid anderzijds. Mensen die bereid zijn om hun zoektocht en wat ze daarbij hebben gevonden, te delen met anderen. Die het niet erg vinden om af en toe een spiegel voorgehouden te krijgen. Mensen die:

  • het principe van absolute morele vrijheid onderschrijven.
  • geloven in de gelijkwaardigheid van mensen.
  • zich ervan bewust zijn dat democratie en seculariteit de pijlers vormen van een goed georganiseerde maatschappij.
  • zich willen inspannen om MET elkaar, VOOR elkaar tot broederschap te komen.

betere toekomst - kopie