Hoe word je vrijmetselaar ?

Hoe word je lid van loge Zenith?

Eén van de bekendste misvattingen is dat je voor de Vrijmetselarij gevraagd moet worden. Niets is minder waar. Het is juist de bedoeling dat degene die geïnteresseerd is in het lidmaatschap van de orde zelf het initiatief neemt. Dat kan op een aantal manieren:

  1. U kent al vrijmetselaars

Vraag aan de vrijmetselaar of vrijmetselaars die u kent, om u te introduceren en u uit te leggen hoe de hele procedure verloopt, die tot aanname moet leiden. Zij kunnen u van alles vertellen en u helpen op uw weg.

  1. U kent niemand die vrijmetselaar is

Vul dan het contactformulier en vraag informatie of verzoek om een afspraak. U zult dan worden uitgenodigd door de loge voor een afspraak waarbij u alles kunt vragen en waarbij u zoveel mogelijk zal worden uitgelegd. U wordt dan geholpen om de stappen te ondernemen die tot aanname leiden.

 

Wat is de eerste stap?

Een eerste contact met de loge loopt via degene die men reeds kent of anders via iemand die lid is van de loge. Als dit contact wederzijds prettig verloopt dan wordt de belangstellende lid van een subvereniging die de Ronde Tafel heet. Dit zijn bijeenkomsten waar een aantal kandidaten elkaar en leden van de loge leren kennen en vertrouwd raken met de gespreksonderwerpen die in de vrijmetselarij aan de orde komen en met de wijze waarop een dialoog in een vrijmetselaarsloge wordt gevoerd. Van de Ronde Tafel is men lid totdat inwijding in de loge volgt. Dit kan sneller of langzamer gaan, dat hangt af van een aantal omstandigheden bijvoorbeeld hoeveel belangstellenden er lid zijn van de Ronde Tafel en hoeveel tijd men daaraan besteedt. Het lidmaatschap van de Ronde Tafel duurt maximaal één jaar. Dan is iemand hetzij ingewijd in een loge, hetzij een andere weg gegaan.

 

De tweede stap

Nadat de belangstellende na een tijdje lid is geweest van de Ronde Tafel wordt er met wederzijds goedvinden overgegaan tot de procedure die moet leiden tot inwijding. Dan wordt de belangstellende, ook wel kandidaat genoemd, uitgenodigd voor een passage onder de blinddoek.

illuminati-symbols-checkered-floor

 

Wat is de passage onder de blinddoek?

Dit is het voorstellen van de kandidaat aan de gehele loge. Om redenen van discretie maar ook in het kader van de traditie van de vrijmetselarij wordt deze ontmoeting op een bepaalde manier georganiseerd. De kandidaat wordt in de loge ontvangen met de ogen geblinddoekt en vervolgens geeft hij antwoord op een aantal vragen die hem worden gesteld. Dit zijn altijd vragen die te maken hebben met de ideeën en de doelstellingen van de kandidaat; er is dus geen goed of fout antwoord!  Als alles goed gaat, en dat is meestal het geval, volgt dan de inwijding.

 

En hoe word je dan aangenomen?

 Daar heeft de vrijmetselarij zijn geheel eigen methode voor en die methode heet “Inwijding”. Dit is een ceremonie waarin de kandidaat symbolisch begint aan de bouw van de Tempel der Mensheid. Verder zeggen we hierover niets omdat nu juist deze ervaring deel uitmaakt van het begin van de inwijdingsweg van de vrijmetselarij.

images71RGGAOY